Bättre prestanda med Arkivmodul

Efter några års användning av Minerva kan databasen innehålla upp emot 20 000 order, 200 000 orderpositioner och 1 000 000 rader i saldotabeller. Då kommer volymen av data att påverka hastigheten så att systemet upplevs som långsamt. Det kan vara kundorder, saldotabeller eller produktkalkyler som ökat mest. Andra delar i Minerva påverkar som regel inte prestandan. När det gäller saldotabellerna så kan rensning ske fram till sista inventeringen utan viktig information, men ofta är det bra att kunna gå tillbaka och se gamla order och kalkyler.

Lösningen på problemet är en Arkivmodul. Den innehåller en kopia på order som är levererade och kalkyler som är lågfrekventa. Den aktiva databasen innehåller alltså enbart aktuella order och kalkyler, vilket gör att Minerva går snabbt.

För att gå över till Arkivmodulen tar det c:a 1 sek. Att söka där på ordernr eller kundens ordernr (Er order) går snabbt eftersom arkivet enbart innehåller ren datalagring.

Överföring av data görs inom arkivmodulen t ex 4 gånger om året. Därefter görs ett underhåll på databasen som tar c:a 10 minuter. Flyttning av order till arkiv och underhåll av databasen kan göras av er personal. (Finns ett speciellt program Minerva2Opt, som förenklar detta).

Installation av Arkivmodulen kräver uppläggning av nya tabeller i databasen och modifieringar i Minerva som tar ett antal timmar i utveckling. Normalpriset är 3 500 SEK.

Minerva2 i molnet

I de flesta fall har företaget ett nätverk med en server och anslutna datorer som kallas klienter. Alla data som lagras finns i databasen som ligger på servern. Idag finns möjligheten att ersätta både server och nätverk med “molnet” dvs att användarna jobbar via internet och servern finns på ett webbhotell. Som användare loggar man in via internet – en procedur som tar ett par sekunder via bredbandet som kan vara ADSL/VDSL, fiberanslutning eller mobilt 4G. Därefter startar man Minerva som normalt går betydligt snabbare eftersom hela nätverket med server och klienter ligger på samma dator rent fysiskt. Vid utskrift skickas data tillbaka till den egna skrivaren. Frågan att gå över till molnet aktualiseras när ett företag behöver byta ut befintlig server. Kostnaden kan i ett sådan skede t o m bli lägre med molnet än kostnaden för att konfigurera en ny server och man får en snabb och flexibel miljö som enkelt kan ändras med fler eller färre klienter.  

Underhåll databas – Minerva2Ren

För att rensa undan inaktuell information i databasen Minerva.gdb eller Minerva.fdb finns nu ett särskilt program som heter Minerva2Ren.exe. Genom att radera data som är ointressant kan storleken på databasen reduceras. Om backup, restore körs på databasen kommer den att minska i storlek och prestandan på Minerva förbättras.

Kontroll materialstyrning – Minerva2Avr

Materialstyrningen sker vid flera steg t ex när en order registreras, vid stämpling av ett jobbnr och vid leverans. Det är alltså en komplex del i Minerva2 och risken för avvikelse av olika själ kan inte helt uteslutas. För att kontrollera så att det stämmer i materialavräkningen används denna applikationen, som även kan göra mindre justeringar och rensa undan data i saldotabeller som finns t ex före inventering.

Högre prestanda med Firebird

Nu använder 3 företag Minerva2 med databasen Firebird. Det är Lammhults Gjuteri, Nättraby Verktyg och Bomankök. Fördelen är att Firebird kan utnyttja dagens processorer bättre och det i sin tur ger bättre prestanda i Minerva2.

Uppgradering Minerva2 – Nättraby Verktygs AB

Nättraby Verktyg tillverkar pressar som används för att komprimera tomkartonger och emballageplast som återstår vid uppackning av varor inom t ex  handel, industrier, kommuner,  hotell och restauranger.

Företaget har tillverkat pressar sen 60-talet och säljer en hel del på export främst till länder inom Norden .

I samband med uppgraderingen till Minerva2 har databasen bytts ut från Interbase till Firebird för att uppnå bästa möjliga prestanda. I Nättraby Verktygs fall är materialstyrningen en viktig funktion eftersom slutprodukten – pressen,  innehåller en mängd inköpta komponenter och förmonterade halvfabrikat. Vid slutmontering måste alla ingående delar vara på plats för att kunna färdigställa pressen.

Säkerhetskopiering – Minerva2Skop

Om det händer något med er server där databasen till Minerva2 finns, så kan det bli problem. Det kan vara brand, åsknedslag, hårddisken kraschar eller att servern blir stulen. Var finns i så fall säkerhetskopian. Är den på ett band så gäller det att få tillbaka informationen – inte så enkelt om t ex servern är förstörd. Finns säkerhetskopian skickad till en webbserver, så är det ett bättre alternativ, men finns det kontinuerlig bevakning på att detta sker. Någon inställning kan ha ändrats och då är hela funktionen osäker. Om olyckan med servern sker och databasen är borta, så är i vart fall säkerhetskopian otroligt värdefull. Huvudansvaret – att det finns en säkerhetskopia som går att återställa – vilar på er som företagare.

För att säkerställa backup av databasen finns nu en fristående applikation Minerva2Skop.exe.

Efter att programmet, via schemaläggning på servern, startas efter arbetstidens slut, sker följande:

  1. Från databasen Minerva.gdb skapas en backupfil Minerva.gbk.
  2. Backupfilen komprimeras och får datum i filnamnet t ex Minerva_111205.zip
  3. Den komprimerade filen kopieras och sänds till ett webbhotell i detta fallet
    City Network i Karlskrona och läggs i en särskild mapp för ert företag.
  4. När säkerhetskopian finns där, skickas e-post till er adress.
  5. Applikationen stänger ner sig själv.

Exempel på meddelande via epost

Minervas databas är säkerhetskopierad till filen: Minerva_111205.zip
En kopia av filen finns även på extern webbserver.
Datum: 2011-12-05  Tid: 16:28:31
———————————————-
Med detta systemet får ni en intern och en extern backup och en kontinuerlig koll på att ni har en säkerhetskopia som kan återställa er databas till samma tidpunkt som när backupen kördes.

Både på er server och på webbservern sparas komprimerade backupfiler 10 dagar bakåt.

Ansvaret för att kunna återställa er databas i ett krisläge bör vara enklare att hantera med detta systemet.

Eftersom detta är en extrafunktion utöver Minerva2,  så är priset på säkerhetskopieringen 240 SEK /kvartal, som debiteras samtidigt som kundstödsavtalet. Ingen installationskostnad tillkommer.

Minerva2 och Firebird – Lammhults Gjuteri

Lammhults Gjuteri har nu använt Minerva2 med databasen Firebird under 2 månader och allt har fungerat planenligt. Som framgått av tidigare meddelande startar och växlar systemet snabbt mellan olika flikar/moduler och inga avbrott har rapporterats som berott på Minerva.

(Däremot har det varit störningar som orsakats av ett antivirusprogram som stängt ner kommunikationen i nätet. Detta har åtgärdats genom att antivirusprogrammet avinstallerats och ersatts av Microsoft Security Essentials)

Uppgraderar Minerva2 – Minerva2Upp

Med denna applikation är det enkelt att uppgradera Minerva2. Stänga ner Minerva2 och tryck Uppgradera efter du startat Minerva2Upp så sker uppgraderingen till den senaste versionen av Minerva2. Att du fått en senare version ser du sen på versionsdatum längst upp till höger i Minerva2. (Minerva2Upp installeras på alla datorer med Minerva2 och på samma ställe som Minerva2.exe)

Ny installation – Lammhults Gjuteri

Lammhults Gjuteri kommer att ta Minerva2 i drift om en månad. Nu finns en installation för utbildning.

Lammhults Gjuteri gör gjutningar i brons och järn och levererar specialprodukter till 2 av världens största tillverkare av vattenpumpar. Detta hindrar inte företaget att även utföra gjutningar åt kända konstnärer.  Kolla gärna statyn från 2011 på en inte helt okänd fotbollsspelare. http://www.lammhultsgjuteri.se/

Minerva2 körs i detta fallet med den nya databasen Firebird, som jag presenterat tidigare. Systemet startar och växlar snabbt mellan olika flikar/moduler.  Hastigheten är helt ok även när klienterna är uppkopplade enbart via det trådlösa nätverket. Om en månad vet vi mer om utfallet, men vi räknar med att allt skall fungera bra när systemet körs skarpt i början på april.