Uppgradering Minerva2 – Nättraby Verktygs AB

Nättraby Verktyg tillverkar pressar som används för att komprimera tomkartonger och emballageplast som återstår vid uppackning av varor inom t ex  handel, industrier, kommuner,  hotell och restauranger.

Företaget har tillverkat pressar sen 60-talet och säljer en hel del på export främst till länder inom Norden .

I samband med uppgraderingen till Minerva2 har databasen bytts ut från Interbase till Firebird för att uppnå bästa möjliga prestanda. I Nättraby Verktygs fall är materialstyrningen en viktig funktion eftersom slutprodukten – pressen,  innehåller en mängd inköpta komponenter och förmonterade halvfabrikat. Vid slutmontering måste alla ingående delar vara på plats för att kunna färdigställa pressen.

Lämna en kommentar