Kundstöd

Kundstödsavtalet innehåller både support och underhåll, utveckling av Minerva, samt användarlicens.

Nedanstående text är exempel på ett avtal.

Med detta avtal erhålls stöd för fortlöpande användning av Minerva enligt följande regler

Omfattning

  1. Möjlighet att ställa frågor på programmets funktioner och snabbt få svar.
  2. Uppgradering till senaste versionen av programmet.
  3. Lagring av aktuell källkod till företagets anpassningar.
  4. Prioritering i samband med ominstallation för att komma igång med systemet efter totalt avbrott i samband med t ex serverkrasch, brand, åsknedslag, inbrott mm.
  5. Licenskostnader för användning av Minerva.

Undantag

  1. Konsultationer och utbildning
  2. Specialanpassningar
  3. Ersättning av kostnader utanför vår kontroll som kan uppstå vid utbyte av hårdvara, uppgradering av operativsystem eller andra förändringar utom vår påverkan.

Prissättning

Avgift per år i SEK

Grundavgift: 8 000 Per dator: 2 000 Per dator tidsstämpling 1 000