Minerva2

Om du är företagare inom ett tillverkande företag och vill kunna hantera order och fakturering och även vill göra produktkalkyler, följa upp arbetstiden och sammanställa efterkalkyler eller om du vill få förslag på inköp och planera din produktion då krävs det ett affärssystem som uppfyller dina krav. Minerva2 är i så fall det affärssystemet, som på enklast möjliga sätt, ger dig full kontroll över verksamheten.

Lägg till en bild

Basfunktioner

Minerva2 är från början utvecklat för verksamhet med omsättning mellan 5 – 50 Mkr Det gör programmet mer fokuserat på de viktigaste funktionerna i ett mindre företag. Ett exempel – Att göra en produktkalkyl i Minerva2 blir betydligt enklare och snabbare i jämförelse med samma kalkyl i ett större affärssystem. Samma sak gäller vid orderhantering, inköp, tidsredovisning och planering.

Anpassningsbart

Minerva2 innehåller en basversion som går att anpassa till ditt företag och verksamhet. Totalt finns även 200 rapporter som alla går att modifiera och komplettera.

I realtid

Minerva2 är helintegrerat och arbetar i realtid, dvs om du lägger upp en produktkalkyl så kan alla uppgifter kring produkten användas direkt vid order, inköp, tidstämpling och produktionsplanering.

Kort implementering

Minerva2 går att använda efter en kort inlärningstid. Att starta upp och använda order, fakturering kan ske på en vecka. Resterande funktioner med produktkalkylering, tidstämpling mm tar längre tid men kan ske efter hand som nya order hanteras.

Förenklad uppdatering

Minerva2 uppdaterar register med automatik. Om du t ex lägger in en order på en ny kund så uppdateras kunden med nytt nr och övriga uppgifter i kundregistret och en ny artikel uppdateras i artikelregistrat när ordern slutförs. Om du har stämplat tid på ett artikelnummer kan du låta Minerva2 skapa en förkalkyl från aktuella produktionstider.

Direktmail och länkar

Minerva2 kan hantera dokument som ordererkännande, fakturor, inköpsorder via mail, direkt inifrån Minerva2, med loggning och sparade textmeddelanden. Med länkar kan externa dokument som t ex ritningar kopplas mot produkter eller order och distribueras tillsammans med tillverkningsunderlag.

Beslutsstöd

Minerva2 – kan med ett knapptryck – hämta och sammanställa data via speciellt utformade mallar för beslutsstöd och presentera sammanställningen direkt i Excel. Det handlar om rapporter i realtid över försäljning och ekonomi som ger en analys över verksamheter och som hjälper till att fatta bättre och snabbare beslut på rätt underlag.

Låg IT-budget

Minerva2 går att införa och använda till en kostnad som är låg i förhållande till de viktiga funktioner som hanteras av systemet. Årskostnaden går att fastställa eftersom inga extra kostnader tillkommer förutom eventuella special-anpassningar som kan offereras

Lämna ett svar