Minerva2 och Firebird – Lammhults Gjuteri

Lammhults Gjuteri har nu använt Minerva2 med databasen Firebird under 2 månader och allt har fungerat planenligt. Som framgått av tidigare meddelande startar och växlar systemet snabbt mellan olika flikar/moduler och inga avbrott har rapporterats som berott på Minerva.

(Däremot har det varit störningar som orsakats av ett antivirusprogram som stängt ner kommunikationen i nätet. Detta har åtgärdats genom att antivirusprogrammet avinstallerats och ersatts av Microsoft Security Essentials)

Lämna en kommentar