Bättre prestanda med Arkivmodul

Efter några års användning av Minerva kan databasen innehålla upp emot 20 000 order, 200 000 orderpositioner och 1 000 000 rader i saldotabeller. Då kommer volymen av data att påverka hastigheten så att systemet upplevs som långsamt. Det kan vara kundorder, saldotabeller eller produktkalkyler som ökat mest. Andra delar i Minerva påverkar som regel inte prestandan. När det gäller saldotabellerna så kan rensning ske fram till sista inventeringen utan viktig information, men ofta är det bra att kunna gå tillbaka och se gamla order och kalkyler.

Lösningen på problemet är en Arkivmodul. Den innehåller en kopia på order som är levererade och kalkyler som är lågfrekventa. Den aktiva databasen innehåller alltså enbart aktuella order och kalkyler, vilket gör att Minerva går snabbt.

För att gå över till Arkivmodulen tar det c:a 1 sek. Att söka där på ordernr eller kundens ordernr (Er order) går snabbt eftersom arkivet enbart innehåller ren datalagring.

Överföring av data görs inom arkivmodulen t ex 4 gånger om året. Därefter görs ett underhåll på databasen som tar c:a 10 minuter. Flyttning av order till arkiv och underhåll av databasen kan göras av er personal. (Finns ett speciellt program Minerva2Opt, som förenklar detta).

Installation av Arkivmodulen kräver uppläggning av nya tabeller i databasen och modifieringar i Minerva som tar ett antal timmar i utveckling. Normalpriset är 3 500 SEK.

Lämna en kommentar