Uppgradering Minerva2 – Glasteknik 111011

Glasteknik i Emmaboda var det tredje företaget som uppgraderade till Minerva2. Glasteknik som är ett av Sveriges kunnigaste på förädling av planglas använder datorer vid varje produktionsgrupp för maskinstyrning och återrapportering.

– Efter uppgraderingen till Minerva2 kommer vi att satsa på bättre tidsstämpling och styrning av produktionen för att få fram säkrare efterkalkyler, säger Joakim, företagets vd. Stämpling av produktionstid med hjälp av handskanner och streckkod är en funktion som kommer att införas och som förenklar rapporteringen för personalen som alltid har en dator i sin närhet.

Lämna en kommentar